HOME 東京及周邊地區 東京 東京站 這時候該怎麼說?3分鐘學會購物時超實用的日語
這時候該怎麼說?3分鐘學會購物時超實用的日語

這時候該怎麼說?3分鐘學會購物時超實用的日語

公開日: 2016-03-22
更新日: 2018-08-08

在日本購物時,你可能會遇到想請店員幫你換尺寸、或是想退貨等等情形,但又不會日文店員的英文也不好,雞同鴨講一番後才傳達了彼此的意思。這次我們整理出在日本購物時經常使用的到的日文句子,不會日文的人也只要輕鬆學會這幾句就可以盡情享受購物樂趣了~

※請記得將影片的字幕設定調整為中文喔。

店員的詞彙

店員的詞彙

日本一直以擁有高客服水準著稱。只要顧客進入店內一步,店員便馬上笑容可掬地過來打招呼,詢問是否需要幫忙。如果你稍微懂一些購物時會用到的日語的詞彙,那麼也可以簡單地和店員對話。在此我們為大家整理了購物時店員會說的日語。

店員
店員さん (ten’in san)
顧客
お客さん・お客様 (okyakusan / okyakusama)
歡迎光臨。
いらっしゃいませ。(irasshaimase.)
請稍等。
少々お待ち下さい。(shō shō omachi kudasai.)
十分抱歉。
大変申し訳ございません。(taihen mōshiwake gozaimasen)
您想找什麼呢?
何かお探しですか。(nani ka osagashi desu ka?)
大小合適嗎?
サイズはいかがですか。(saizu wa ikaga desu ka?)
讓您久等了。
お待たせいたしました。(omatase itashimashita.)

顧客的詞彙

顧客的詞彙

向店員洽詢時可以用得到的詞彙如下:

有_____嗎?
_____(は) ありますか。(_____ (wa) arimasu ka?)
只是看看。
見ているだけです。(mite iru dake desu.)
我要這個。
これをください。(kore o kudasai.)
這個多少錢?
これはいくらですか。(kore wa ikura desu ka?)
想看看鏡子。
鏡を見たいです。(kagami o mitai desu.)
您想找什麼呢?
何かお探しですか。(nani ka osagashi desu ka?)
我能試穿一下嗎?
これを試着してもよいですか?(kore o shichaku shite mo ii desu ka?)
太小了。
小さ過ぎます。(chiisa sugimasu.)
太大了。
大きすぎます。(kore wa) ōki sugimasu.
有點小。
これは少し小さいです。(kore wa) sukoshi chiisai desu.
有點大。
これは少し大きいです。(kore wa) sukoshi ōkii desu.
有L號的嗎?
Lサイズはありますか?(L saizu wa arimasu ka?)
(這雙鞋)太緊了。
この靴はきつすぎます。(kono kutsu wa kitsu sugimasu)
(大小)剛剛好。
ちょうどいい(サイズです)。(chōdo ii (saizu desu)
這個是日本製造的嗎?
これは日本製ですか。(kore wa nihonsei desu ka?)
有別的顏色的嗎?
別の色はありますか。(betsu no iro wa arimasu ka?)
有保固嗎?
保障はつきますか。(hoshō wa tsukimasu ka?)
這個可以幫我包裝嗎?
これはラッピングができますか。(kore wa rappingu dekimasu ka?)
這個可以退貨嗎?
これは返品できますか。(kore wa henpin dekimasu ka?)

如果會使用這些詞彙的話,在日本的購物就可以更安心喔!

※文章公開時的資訊
※上述價格或餐點內容會有變更的情況
※除了特別註記的價格外, 其餘皆為含稅價格

分享本篇文章

推薦給首次前來東京旅客的相關報導
搜尋