Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Hotel Senarai artikel