Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Farmasi Senarai artikel