Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Izakaya Senarai artikel