Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Tonkatsu Senarai artikel