Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Tempura Senarai artikel