Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Kedai Makanan Senarai artikel