Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Kedai Diskaun Senarai artikel