Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Bufet Senarai artikel