Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Bento Senarai artikel