Tokyo dan Kawasan Persekitarannya、Pesta Senarai artikel