Karaoke

Hokkaido:Karaoke

Terdapat banyak kedai karaoke jenis berbilik individu yang kalis bunyi. Disebabkan penetrasi internet banyak perkakas yang sudah maju, ada pelbagai fungsi termasuk yang boleh memberi markah.

Maklumat Lanjut