Language

Search

Menu

神樂阪
設施一覽

44

推薦菜單
Nanna

Nanna

居酒屋

預算:4,000 日圓

神樂阪

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

神樂坂

神樂坂

歷史街道

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

千鳥淵

千鳥淵

城址

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

迎賓館赤坂離宮

迎賓館赤坂離宮

地標,遺址,紀念碑

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Tokyo Fire Museum

Tokyo Fire Museum

博物館

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

國立劇場

國立劇場

其他 娛樂,演藝

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

靖國神社

靖國神社

神社

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

明治神宮外苑

明治神宮外苑

公園

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

東京玩具美術館(TOKYO TOY MUSEUM)

東京玩具美術館(TOKYO TOY MUSEUM)

美術館

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

UNPLAN Kagurazaka

UNPLAN Kagurazaka

酒店

預算:4,500 日圓 - 19,800 日圓

神樂阪

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

北之丸公園

北之丸公園

公園

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

日本相機博物館

日本相機博物館

博物館

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

小石川後樂園

小石川後樂園

庭院

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

聖德紀念繪畫館

聖德紀念繪畫館

博物館

預算:--

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Wataminchi

Wataminchi

居酒屋

預算:2,400 日圓

神樂阪

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Fushikino

Fushikino

日本料理,日本餐館

預算:16,200 日圓

神樂阪

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Suzunari

Suzunari

日本料理,日本餐館

預算:9,000 日圓

神樂阪

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kagurazaka Osaka Kitchen

Kagurazaka Osaka Kitchen

鐵板燒

預算:6,500 日圓

神樂阪

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

The Agnes Hotel and Apartments Tokyo

The Agnes Hotel and Apartments Tokyo

酒店

預算:27,000 日圓 - 30,000 日圓

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hotel Grand Palace

Hotel Grand Palace

酒店

預算:20,196 日圓 - 40,392 日圓

神樂阪

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/3