Manga

Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Manga

Komik Jepun yang mempunyai ciri-ciri watak yang diubah bentuk dan penceritaan. Kefahaman terhadap budaya berterusan dengan dibukanya Muzium Manga Antara Bangsa Kyoto dan lain-lain.

Maklumat Lanjut

Tempat Popular

Rencana Pilihan

  • Manga Eksiklopedia Pelancongan Jepun