Kari

Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Kari

Ciri-ciri kari Jepun adalah kental kerana menggunakan tepung. Bagaimanapun, kebelakangan ini semakin banyak muncul kedai yang menggunakan rempah.

Maklumat Lanjut

Tempat Pilihan

Rencana Pilihan