Gyoza

Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Gyoza

Yaki Gyoza sangat popular di Jepun. Banyak keluarga yang membuat sendiri menggunakan bahan-bahan, tetapi banyak juga yang dijual secara sejuk beku.

Maklumat Lanjut