Gyoza

Jepun:Gyoza

Yaki Gyoza sangat popular di Jepun. Banyak keluarga yang membuat sendiri menggunakan bahan-bahan, tetapi banyak juga yang dijual secara sejuk beku.

Maklumat Lanjut

Tempat Popular

Tempat Pilihan