Karaoke

Jepun:Karaoke

Terdapat banyak kedai karaoke jenis berbilik individu yang kalis bunyi. Disebabkan penetrasi internet banyak perkakas yang sudah maju, ada pelbagai fungsi termasuk yang boleh memberi markah.

Maklumat Lanjut

Rencana Pilihan