• Yoshida Gennojo-Roho Kyoto Buddhist Altars
 • Yoshida Gennojo-Roho Kyoto Buddhist Altars
 • Yoshida Gennojo-Roho Kyoto Buddhist Altars
 • Yoshida Gennojo-Roho Kyoto Buddhist Altars
 • Yoshida Gennojo-Roho Kyoto Buddhist Altars

Yoshida Gennojo-Roho Kyoto Buddhist Altars

京仏具 吉田源之丞老舗
分享到WeChat
请使用微信扫一下二维码并共享。

商品一览

5件
 • 佛像

  佛像

  仏像
  民间工艺品
  • 2,000 ~ 200,000日元 (含税)
 • 念珠

  念珠

  数珠
  民间工艺品
  • 480 ~ 30,000日元 (含税)
 • 香

  線香
  民间工艺品
  • 100 ~ 10,000日元 (含税)
 • 铜磬

  铜磬

  おリン
  民间工艺品
  • 1,300 ~ 20,000日元 (含税)
 • 佛具

  佛具

  仏具
  民间工艺品
  • 100 ~ 50,000日元 (含税)
※ 上述登载资讯为更新时内容,可能与实际价格不符。目前最新资讯请来店时垂询。