Seni Kontemporari Lain-lain

Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Seni Kontemporari Lain-lain

Di sepanjang jalan yang diuruskan oleh kerajaan tempatan, diatur hasil-hasil kerja pengukir muda, kita boleh mengiktiraf hasil-hasil seni ini di atas jalanan.

Tempat Popular