HOME Tokyo dan Kawasan Persekitarannya Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Beli-belah Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Kedai Mudah Beli
Kedai Mudah Beli

Tokyo dan Kawasan Persekitarannya:Kedai Mudah Beli

Kedai serbaneka yang mempunyai barangan kehidupan harian biasa yang lengkap, hampir setiap transaksi dan penyelesaian boleh dilakukan 24 jam. Kewujudan yang tidak boleh dinafikan.

Maklumat Lanjut

Rencana Pilihan