Restoran Keluarga

Jepun:Restoran Keluarga

Jenis menu yang meluas, yang klasik seperti steak, hamburger, parfait dan lain-lain. Juga perkhidmatan bufet bar minuman.

Maklumat Lanjut

Rencana Pilihan