HOME 東北 美食在東北 東北的日本料理 東北的豆腐皮、豆腐料理
豆腐皮、豆腐料理

東北的豆腐皮、豆腐料理

大豆食品的豆腐和豆皮經常出現在素菜中。知名的專賣料理店集中在京都。

查看詳情

人氣設施

精選消息