Language

Search

Menu

人形町,門前仲町,葛西
設施一覽

86

推薦菜單
東京證券交易所

東京證券交易所

其他 建築物

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

GRIDS HOSTEL + LOUNGE NIHOMBASHI EAST

GRIDS HOSTEL + LOUNGE NIHOMBASHI EAST

青年旅館

預算:3,300 日圓 -

人形町,門前仲町,葛西

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

江東區芭蕉紀念館

江東區芭蕉紀念館

歷史博物館

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

葛西臨海公園

葛西臨海公園

公園

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

江戶川區自然動物園

江戶川區自然動物園

動物園,植物園,水族館

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Ubukeya

Ubukeya

其他 傳統藝術

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

夢之島熱帶植物館

夢之島熱帶植物館

動物園,植物園,水族館

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

IRORI Hostel & Kitchen

IRORI Hostel & Kitchen

青年旅館

預算:2,800 日圓 -

人形町,門前仲町,葛西

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

東京京門大橋

東京京門大橋

地標,遺址,紀念碑

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

地下鐵博物館

地下鐵博物館

博物館

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

深川江戶資料館

深川江戶資料館

歷史博物館

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

AIROS Skyview: bespoke helicopter tours

AIROS Skyview: bespoke helicopter tours

自然體驗

預算:42,000 日圓 - 72,000 日圓

人形町,門前仲町,葛西

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

永代橋

永代橋

地標,遺址,紀念碑

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

甘酒橫丁

甘酒橫丁

老街

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

湊湯

湊湯

溫泉,浴池

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

水天宮

水天宮

神社

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

兩國橋

兩國橋

地標,遺址,紀念碑

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

清洲橋

清洲橋

地標,遺址,紀念碑

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

清澄庭園

清澄庭園

庭院

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

富岡八幡宮

富岡八幡宮

神社

預算:--

人形町,門前仲町,葛西

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/5