Language

Search

Menu

横滨
设施一览

37

1/4

推荐菜单
原铁路模型博物馆

原铁路模型博物馆

博物馆

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

横滨八景岛海岛乐园

横滨八景岛海岛乐园

地标

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

港未来21

港未来21

现代都市

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

金泽动物园

金泽动物园

动物园,植物园,水族馆

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

三溪园

三溪园

庭院

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

SOGOU美术馆

SOGOU美术馆

美术馆

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

神奈川县立金泽文库

神奈川县立金泽文库

博物馆

预算:--

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Yokohama Plaza Hotel

Yokohama Plaza Hotel

酒店

预算:7,700 日元 - 16,500 日元

横滨

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Torafuku

Torafuku

居酒屋

预算:2,200 日元

横滨

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Toriyoshishoten

Toriyoshishoten

其它 日本食物

预算:3,000 日元

横滨

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/4