HOME 埼玉近郊 Seibu Chichibu Nakamise Dori
  • Seibu Chichibu Nakamise Dori

Seibu Chichibu Nakamise Dori

西武秩父・仲見世通り

设施基本信息

  • 地址

    Nosakamachi, Chichibu-shi, Saitama, 368-0033

  • 最近的车站
    西武秩父 站
    ・ 西武秩父线
※这是基于日本餐厅指南(GURUNAVI)网站上公开的信息进行调查编辑后的内容。敬请参考。