klook
[北海道] Private Ski or Snowboard Adult/Kids Lesson in RUSUTSU
0.0 ( 0条评价 )
|
100+人参加过
现在预订,当日使用
立即确认并获得凭证

106,250 JPY

行程介绍

地点(补充)

RUSUTSU Ski Resort

klook_coupon

分享这个活动

复制URL

可前往活动地点的推荐铁路车票

 • 札幌 - 登别区域铁路周游券(4日)

  8,000 JPY

 • 北海道札幌 - 富良野区铁路周游券(4日)

  9,000 JPY

 • JR北海道铁路周游券(5日/7日/10日)

  20,000~32,000 JPY

 • JR Pass东北・南北海道铁路周游券(任选5日)

  30,000 JPY

 • JR东日本・南北海道铁路周游券(6日)

  35,000 JPY

 • JR PASS 全日本铁路通票(连续7/ 14/ 21日)

  50,000~100,000 JPY

浏览其他铁路车票