เต้าหู้

เต้าหู้

อาหารจากถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ ฟองเต้าหู้ ถูกใช้ทำอาหารเจอยู่บ่อย ๆ มีร้านอาหารเฉพาะทางชื่อดังรวมอยู่ในเกียวโตจำนวนมาก

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก