HOME ท่องเที่ยว กิจกรรมตามฤดูกาล การท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิ
การท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิ

การท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นจะมีดอกซากุระบานเต็มไปหมด เมื่อความหนาวเริ่มบรรเทาลง จะพบเห็นบรรยากาศของผู้คนจำนวนมากออกไปชมซากุระกันอย่างคึกคักในแต่ละที่

ดูเพิ่มเติม