Language

Search

Menu

ความบันเทิง อื่นๆ
รายการบทความ

เปลี่ยน

17 รายการ

1/2

ตามรอยภาพยนตร์อนิเมชั่น “your name” ในโตเกียว

ตามรอยภาพยนตร์อนิเมชั่น “your name” ในโตเกียว

สนุกสนานครื้นเครงกันโดยไม่ยอมแพ้ต่ออากาศร้อน ! 
อีเวนต์ของโตเกียวในเดือนกรกฎาคม

สนุกสนานครื้นเครงกันโดยไม่ยอมแพ้ต่ออากาศร้อน !
อีเวนต์ของโตเกียวในเดือนกรกฎาคม

งานแสดงดอกไม้ไฟที่เติมแต่งสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ในฤดูร้อนของโตเกียว

งานแสดงดอกไม้ไฟที่เติมแต่งสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ในฤดูร้อนของโตเกียว

เทศกาลฤดูร้อน หากคุณอยู่โตเกียวล่ะก็ เราอยากให้คุณได้ไปเห็น!

เทศกาลฤดูร้อน หากคุณอยู่โตเกียวล่ะก็ เราอยากให้คุณได้ไปเห็น!

อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี ! 
กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้
คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !

อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี !
กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้
คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !

รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

ฤดูทั้งสี่

ฤดูทั้งสี่

กิจกรรมเดือนเมษายนของโตเกียว

กิจกรรมเดือนเมษายนของโตเกียว

The Tokyo St. Patrick's Day Parade

The Tokyo St. Patrick's Day Parade

Nebuta, Kanto, and Tanabata – Discover the Three Great Festivals of Tohoku!

Nebuta, Kanto, and Tanabata – Discover the Three Great Festivals of Tohoku!

1/2