Language

Search

Menu

ไลฟ์สไตล์
รายการบทความ

เปลี่ยน

11 รายการ

1/2

งานแสดงดอกไม้ไฟที่เติมแต่งสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ในฤดูร้อนของโตเกียว

งานแสดงดอกไม้ไฟที่เติมแต่งสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ในฤดูร้อนของโตเกียว

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว   ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า)  และเมืองแห่งโฮซุคิ  (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

เดินเที่ยววนแบบนี้ เมื่อไปยาเนะเซนเป็นครั้งแรกกันเถอะ !

เดินเที่ยววนแบบนี้ เมื่อไปยาเนะเซนเป็นครั้งแรกกันเถอะ !

ขนมธรรมเนียมและวิถีชีวิต

ขนมธรรมเนียมและวิถีชีวิต

ไปซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดของญี่ปุ่นที่คิชิโมะจินและวาเซดะกันเถอะ!

ไปซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดของญี่ปุ่นที่คิชิโมะจินและวาเซดะกันเถอะ!

สินค้า 5 อย่างที่สามารถซื้อได้เฉพาะที่อาเมะโยโกะเท่านั้น

สินค้า 5 อย่างที่สามารถซื้อได้เฉพาะที่อาเมะโยโกะเท่านั้น

5 ร้านน่าตกใจในคัปปะบาชิ

5 ร้านน่าตกใจในคัปปะบาชิ

ร้านขายของที่เก่าแก่ในนิฮงบะชิซึ่งเปิดมานานกว่า 100 ปี

ร้านขายของที่เก่าแก่ในนิฮงบะชิซึ่งเปิดมานานกว่า 100 ปี

ของฝาก 5 อย่างที่ซื้อได้แค่ที่สถานีรถไฟโตเกียวเท่านั้น

ของฝาก 5 อย่างที่ซื้อได้แค่ที่สถานีรถไฟโตเกียวเท่านั้น

สินค้า 5 อย่างที่สามารถซื้อได้แค่ที่กินซ่าเท่านั้น

สินค้า 5 อย่างที่สามารถซื้อได้แค่ที่กินซ่าเท่านั้น

1/2