Language

Search

Menu

ศาลเจ้า
รายการบทความ

เปลี่ยน

15 รายการ

1/2

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอะตะมิ! เส้นทางเดินบริเวณรอบศาลเจ้าคิโนะมิยะ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอะตะมิ! เส้นทางเดินบริเวณรอบศาลเจ้าคิโนะมิยะ

จุดถ่ายภาพในยาเนะเซ็น 3 แห่ง

จุดถ่ายภาพในยาเนะเซ็น 3 แห่ง

สิ่งที่อยากให้ทำที่ย่านยาเนะเซ็น 10 อย่าง

สิ่งที่อยากให้ทำที่ย่านยาเนะเซ็น 10 อย่าง

ศาลเจ้า

ศาลเจ้า

พืชและสัตว์กว่า 3,000 ชนิดที่อาศัยอยู่รอบบริเวณป่าของศาลเจ้าเมจิ

พืชและสัตว์กว่า 3,000 ชนิดที่อาศัยอยู่รอบบริเวณป่าของศาลเจ้าเมจิ

เที่ยงชมวัดต่างๆพร้อมกับรวบรวม"โกะชุอิน(ตราประทับ)"ที่อาซากุสะ

เที่ยงชมวัดต่างๆพร้อมกับรวบรวม"โกะชุอิน(ตราประทับ)"ที่อาซากุสะ

การเข้าสักการะศาลเจ้าเมจิอย่างถูกต้อง

การเข้าสักการะศาลเจ้าเมจิอย่างถูกต้อง

เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่เต็มไปด้วยอุดมสมบูรณ์ของคันโตเหนือ
ที่ "นิคโค" สถานที่ซึ่งเก็บซ่อนพลังอันน่าขึงขังเอาไว้

เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่เต็มไปด้วยอุดมสมบูรณ์ของคันโตเหนือ
ที่ "นิคโค" สถานที่ซึ่งเก็บซ่อนพลังอันน่าขึงขังเอาไว้

10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว

10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว

Tokyo Fuku Meguri – Tokyo Jinja Good Luck Tour

Tokyo Fuku Meguri – Tokyo Jinja Good Luck Tour

1/2