Language

Search

Menu

ธรรมชาติและภูมิทัศน์
รายการบทความ

เปลี่ยน

67 รายการ

1/7

เส้นทางยอดนิยมสำหรับท่องเที่ยวอะตะมิ

เส้นทางยอดนิยมสำหรับท่องเที่ยวอะตะมิ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอะตะมิ! เส้นทางเดินบริเวณรอบศาลเจ้าคิโนะมิยะ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอะตะมิ! เส้นทางเดินบริเวณรอบศาลเจ้าคิโนะมิยะ

แหล่งออนเซ็นรีสอร์ตวิวทะเล : อะตะมิ

แหล่งออนเซ็นรีสอร์ตวิวทะเล : อะตะมิ

ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเที่ยวชมวิวทะเลที่โอไดบะ

ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเที่ยวชมวิวทะเลที่โอไดบะ

2 จุดถ่ายภาพในโอไดบะ

2 จุดถ่ายภาพในโอไดบะ

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว   ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า)  และเมืองแห่งโฮซุคิ  (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

จุดชมดอก "ไฮเดรนเยีย" "ฮะนะโชบุ" ดอกไม้แห่งเดือนมิถุนายน

จุดชมดอก "ไฮเดรนเยีย" "ฮะนะโชบุ" ดอกไม้แห่งเดือนมิถุนายน

เดินเที่ยววนแบบนี้ เมื่อไปยาเนะเซนเป็นครั้งแรกกันเถอะ !

เดินเที่ยววนแบบนี้ เมื่อไปยาเนะเซนเป็นครั้งแรกกันเถอะ !

รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

อยากรู้อีก ! วิเคราะห์ให้หมดเปลือก TOKYO SKYTREE(R)

อยากรู้อีก ! วิเคราะห์ให้หมดเปลือก TOKYO SKYTREE(R)

1/7