Language

Search

Menu

ที่พัก
รายการบทความ

เปลี่ยน

24 รายการ

1/3

วิธีใช้เวลาในสนามบินนาริตะอย่างคุ้มค่า !

วิธีใช้เวลาในสนามบินนาริตะอย่างคุ้มค่า !

ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ! กับโรงแรมที่มีความเป็นญี่ปุ่นที่ได้คัดสรรมา 3 แห่ง

ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ! กับโรงแรมที่มีความเป็นญี่ปุ่นที่ได้คัดสรรมา 3 แห่ง

วิธีที่จะสนุกเพลิดเพลินไปกับ "สนามบินนาริตะ" 
ที่ไม่ได้มีเอาไว้เฉพาะแค่ขึ้นและลงเครื่องบินเท่านั้น !

วิธีที่จะสนุกเพลิดเพลินไปกับ "สนามบินนาริตะ"
ที่ไม่ได้มีเอาไว้เฉพาะแค่ขึ้นและลงเครื่องบินเท่านั้น !

สถานที่พักที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

สถานที่พักที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

บ้านพัก

บ้านพัก

ยูธโฮสเทล (Youth Hostel) และเกสต์เฮ้าส์  (Guest House)

ยูธโฮสเทล (Youth Hostel) และเกสต์เฮ้าส์ (Guest House)

โรงแรม

โรงแรม

วัฒนธรรมโอะฟุโระ (การแช่น้ำร้อนญี่ปุ่น) และวิธีการใช้โอะฟุโระ

วัฒนธรรมโอะฟุโระ (การแช่น้ำร้อนญี่ปุ่น) และวิธีการใช้โอะฟุโระ

ใช้อย่างไรดี? กฎของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

ใช้อย่างไรดี? กฎของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

ทำขั้นตอนการพักแรมให้ราบรื่น! ตั้งแต่วิธีการจองไปถึงการเช็กเอาท์

ทำขั้นตอนการพักแรมให้ราบรื่น! ตั้งแต่วิธีการจองไปถึงการเช็กเอาท์

1/3