Language

Search

Menu

อะกิฮะบะระ
รายการบทความ

เปลี่ยน

32 รายการ

1/4

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว   ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า)  และเมืองแห่งโฮซุคิ  (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี ! 
กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้
คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !

อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี !
กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้
คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !

ห้องทำงานและร้านค้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง ! สัมผัสถึงงานฝีมือของญี่ปุ่นได้ที่ 2k540

ห้องทำงานและร้านค้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง ! สัมผัสถึงงานฝีมือของญี่ปุ่นได้ที่ 2k540

มาค้นหาของฝากที่สามารถซื้อได้เฉพาะที่ "อากิฮาบาระ" เท่านั้น ในช่วงเวลาที่
ว่างจากโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวกันเถอะ !

มาค้นหาของฝากที่สามารถซื้อได้เฉพาะที่ "อากิฮาบาระ" เท่านั้น ในช่วงเวลาที่
ว่างจากโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวกันเถอะ !

เดินทานอาหารเกรด B ที่อากิฮาบาระในช่วงเวลาที่ว่างจากการท่องเที่ยว !

เดินทานอาหารเกรด B ที่อากิฮาบาระในช่วงเวลาที่ว่างจากการท่องเที่ยว !

มาใช้เวลาว่างก่อนเช็คอินให้คุ้มค่า! กับคอร์สดื่มด่ำบรรยากาศเมืองซุยโดบาชิ 2 ชั่วโมง

มาใช้เวลาว่างก่อนเช็คอินให้คุ้มค่า! กับคอร์สดื่มด่ำบรรยากาศเมืองซุยโดบาชิ 2 ชั่วโมง

อากิฮาบาระสมัยก่อนและปัจจุบัน

อากิฮาบาระสมัยก่อนและปัจจุบัน

วิธีใช้บริการโรงแรมแคปซูลอย่างชาญฉลาด

วิธีใช้บริการโรงแรมแคปซูลอย่างชาญฉลาด

ลองแต่งคอสเพลย์ที่อากิฮาบาระ

ลองแต่งคอสเพลย์ที่อากิฮาบาระ

ชำแหละหมดเปลือก ! ย่านเครื่องใช้ไฟฟ้า!

ชำแหละหมดเปลือก ! ย่านเครื่องใช้ไฟฟ้า!

1/4