สวนสนุก

สวนสนุก

Update:

ขอแนะนำวิธีเพลิดเพลินและเอกลักษณ์ของธีมปาร์คในญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ของธีมปาร์คภายในประเทศ

"นาราดรีมแลนด์" เป็นธีมปาร์คแห่งแรกของญี่ปุ่นที่เปิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961
ในสมัยที่เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็ได้มีการสร้างธีมปาร์คขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไป
ทั่วประเทศ แต่มีไม่น้อยเลยที่ต้องปิดกิจการไปเพราะมีลูกค้าที่กลับมาเที่ยวไม่เพียงพอ แต่ในบรรดานั้นก็ยังมี "โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์" ที่ไม่เคยได้รับความนิยมน้อยลงเลย

เทคนิคและบริการที่ภาคภูมิใจไปทั่วโลก

บริการของญี่ปุ่นได้รับคำยกย่องจากทั่วโลกเรื่องความละเอียดละออและบริการ
จากใจจริง ธีมปาร์คหลายแห่งก็บริการจากใจจริงด้วย ภายในสวนสนุกมีการ
ทำความสะอาดที่ถี่ถ้วนรอบคอบ ทั้งยังบริการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยว
ธีมปาร์คได้สนุกสนานกัน

ธรรมชาติที่ครบทั้งสี่ฤดู

ญี่ปุ่นมีสี่ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ด้วยเหตุนี้แม้จะ
เป็นธีมปาร์คเดียวกันแต่ก็จะสามารถจะเห็นอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกันได้เพียง
แค่ฤดูกาลเปลี่ยนเท่านั้น
มีการปลูกสวนดอกไม้อย่างพิถีพิถัน และแค่เดินเล่นตรงนั้นก็จะเพลิดเพลินได้
แล้วนอกจากนี้ยังมีดัดแปลงการแสดงต่าง ๆ เช่น การใช้น้ำในฤดูร้อนเพื่อให้มากี่
ครั้งก็ไม่มีเบื่อเลย

การตกแต่งภายในสวนที่สดใส

มีหลายแห่งที่ตั้งหัวข้อตามแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งทั่วทั้งภายในสวนสนุก
อีกด้วย พอใกล้ถึงคริสต์มาสเข้ามาแล้ว ก็จะมีการจัดแสดงไฟภายในสวนสนุก
อย่างหรูหรา และมีการจัดแสดงต่าง ๆ เช่นแคนเดิลไนท์ (คือการดับไฟทั้งหมด
และจุดเทียน) ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีสินค้าและอาหารพิเศษมาปรากฎตัวตามอีเว้นท์ต่าง ๆ ด้วย

ธีมปาร์คสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

"โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์" และ "ดิสนี่ย์ซี" ได้มีการสร้างบรรยากาศแบบไม่ธรรมดา
และสามารถคาดหวังกับบริการต้อนรับลูกค้าที่ภาคภูมิใจไปทั่วโลกได้
นอกจากนี้แล้ว "ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน" ในโอซาก้ายังได้รับความนิยมเป็น
อันดับสองต่อจากดิสนี่ย์แลนด์ด้วย โดยสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นที่นำภาพยนตร์จากฮอลลีวู้ดมาเป็นต้นแบบได้

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้