Digital Art

Digital Art

Update: 23 ก.พ. 2560

ขออธิบายเกี่ยวกับประเภทและลักษณะพิเศษของ Digital Art

Digital Art คือ

Digital Art คือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์

ประเภท

ได้แก่ภาพ “Illlust” ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวาด
“ผลงาน 3D” ที่เกิดจากการวาดรูปทรงต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
และสร้างรูปภาพสามมิติขึ้น เป็นต้น

Digital Picture

เป็นภาพ “Illust” ของคาแรคเตอร์การ์ตูนต่าง ๆที่สร้างขึ้นด้วยระบบดิจิตอล
นับเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

รูปถ่าย

นอกจากนี้ ผลงานประเภทภาพถ่ายก็นับเป็น Digital Art เช่นกัน
โดยนำข้อมูลภาพที่ถ่ายไว้ลงคอมพิวเตอร์ เรียบเรียงแก้ไข และจัดการ
จนสำเร็จเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว

สุดท้ายนี้

Digital Art เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นควรจะนำเสนอแก่ชาวโลกต่อไป
และหลังจากนี้ Digital Art ก็คงพัฒนายิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้