งานแกะสลัก

งานแกะสลัก

Update: 1 ก.ค. 2559

งานแกะสลักเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่น การรู้จักงานแกะสลักที่
เป็นสิ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และแนวคิดของผู้คน น่าจะช่วยให้เข้าใจ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง

งานแกะสลักในยุคอะซุกะ

พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น งานแกะสลักในยุคอะซุกะส่วนใหญ่จึงเป็น
งานแกะสลักทางพุทธศาสนา เช่นเดียวกับการสร้างวัดแบบดั้งเดิม พระพุทธรูป
ส่วนมากก็เป็นงานแกะสลักที่สร้างขึ้นจากไม้

งานแกะสลักในยุคเฮอัน

เมื่อเข้าสู่ยุคเฮอัน พุทธศาสนาก็แผ่ขยายไปถึงบริเวณท้องถิ่น
ในแต่ล่ะพื้นที่ก็ได้สร้างพุทธรูปที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตัวเอง
นอกจากนี้ยังเริ่มมีการสร้างเทวรูปอื่น ๆ นอกเหนือจากพระพุทธรูป
และใช้ไม้อื่น ๆ นอกเหนือจากไม้การบูร เช่น ไม้ฮิโนกิ หรือไม้คายะ

งานแกะสลักในยุคคามาคุระ

เมื่อเข้าสู่ยุคคามาคุระ การขึ้นมามีอำนาจของซามูไรส่งผลกระทบให้มี
งานแกะสลักที่ดูแข็งแกร่งและทรงพลังเพิ่มมากขึ้น "เทวรูปนิโอหน้า
ประตูทิศใต้วัดโทได (หรือเทวรูปคองโกริคิชิ)" เป็นงานแกะสลักไม้ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งเสมือนจริงนั้น สร้างความเกรงขาม
ให้แก่ผู้ที่พบเห็น

งานแกะสลักในยุคเอโดะ

"ศาลเจ้านิกโกโทโช" เป็นศาลเจ้าที่ได้รับการบูรณะอย่างหรูหราโอ่อ่าจาก
โชกุนรุ่นที่สาม "โทคุกาวะ อิเอะมิสึ" พร้อมทั้งมอบงานแกะสลักมากกว่า
5,000 รูปให้กับศาลเจ้า รวมไปถึงรูปสลักที่สร้างด้วยศิลปะสีสดใสอันเป็น
เอกลักษณ์ของยุคเอโดะ 508 รูป เช่น งานแกะสลักที่แสดงถึงประวัติหรือ
เรื่องเล่า, มังกร หรือนักปราชญ์ ฯลฯ

งานแกะสลักตั้งแต่ยุคเมจิเป็นต้นไป

เมื่อได้รับวิธีการแกะสลักแบบตะวันตก งานแกะสลักในยุคปัจจุบันของญี่ปุ่น
ก็ได้เข้าสู่เวทีใหม่ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการแกะสลักรูปแบบใหม่ที่ใช้
กระทั่งไส้ดินสอหรือกล้วยเป็นวัสดุในการแกะสลัก การแกะสลักของญี่ปุ่นที่
ก้าวหน้าไปทุกวันนั้น ได้เพิ่มความเป็นวิจิตรศิลป์ให้กับผลงาน พร้อมทั้งคงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมในเวลาเดียวกัน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้