ภาพเขียนในยุคปัจจุบัน

ภาพเขียนในยุคปัจจุบัน

Update: 27 ต.ค. 2559

ภาพเขียนในยุคปัจจุบันของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
มีเสน่ห์ที่มากเกินกว่าจะคาดถึง

เสน่ห์ของภาพเขียนในยุคปัจจุบันของญี่ปุ่น

ด้วยการรับอิทธิพลของต่างชาติ ภาพเขียนของญี่ปุ่นก็มีกรรมวิธีใน
การรังสรรค์ผลงานที่กว้างขึ้น
สามารถเพลิดเพลินไปกับโลกที่มีลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่
ละคน
แม้ว่าจะใส่ส่วนประกอบจากต่างชาติเข้าไป ความละเอียดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่

"สายคตินิยมศิลปะญี่ปุ่นใหม่" สไตล์อนิเมะ

สายคตินิยมศิลปะญี่ปุ่นใหม่หมายถึง เหล่าศิลปินที่สร้างผลงานโดย
รับเค้าโครงมาจากสไตล์อนิเมะของญี่ปุ่น
ภาพของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกบิดเบือนสัดส่วน คือเอกลักษณ์ของศิลปะสายนี้

ภาพเขียนแสดงสด

ภาพเขียนที่แสดงขั้นตอนการวาดให้เห็นเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม
การแสดงสดเช่น สวมกิโมโนแล้วแสดงศิลปะการเขียนพู่กัน
ทำให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของภาพเป็นอย่างมาก

ภาพเขียนของญี่ปุ่นในอนาคต

เนื่องจากการแพร่หลายของคอมพิวเตอร์, กล้องดิจิตอล และอินเตอร์เน็ต การสร้างผลงานด้วยวิธีดิจิตอลจึงกลายเป็น
กระแสหลัก ทำให้เราสามารถคาดหวังถึงผลงานที่มีทั้งความ
ละเอียดอ่อน และความน่าทึ่งได้ในเวลาเดียวกัน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้