ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

Update:

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาคือการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องกระเบื้องถ้วยชาม
โดยใช้ดินเหนียวขึ้นรูปแล้วเผาด้วยความร้อนสูง มีลักษณะพิเศษตามแหล่งผลิต

ประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาถูกผลิตในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล กล่าวกันว่า
เครื่องปั้นดินเผาเริ่มถูกผลิตขึ้นภายหลังครึ่งหลังของศตวรรษที่ 7 ใช้น้ำยา
เคลือบเงาโดยอ้างอิงเทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีน ฯลฯ

ประวัติศาสตร์ของเครื่องกระเบื้องถ้วยชาม

เครื่องกระเบื้องถ้วยชามถูกผลิตเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 17 เมื่อถึงกลางศตวรรษที่ 17 เครื่องกระเบื้องถ้วยชามที่ถูกวาดด้วย
ลวดลายอันประณีตก็เริ่มถูกส่งออกไปยุโรป ชื่อประเภทของกระเบื้องเคลือบและ
เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นชื่อสถานที่ผลิตตามด้วย “ยะกิ” (การเผา)

เสน่ห์และความแตกต่างของเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องกระเบื้องถ้วยชาม - เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาผลิตโดยการทาน้ำยาเคลือบไปที่เนื้อดินของดินเหนียวที่มี
คุณภาพแล้วเผาด้วยความร้อนสูง น้ำยาเคลือบคือน้ำยาที่เอาไว้เคลือบพื้นผิว
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านอีกทั้งยังเพิ่มความแวววาวเงางามด้วย ภายใน
เครื่องปั้นดินเผาไม่ทาน้ำยาเคลือบแต่มีวิธีการผลิตเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านโดย
การเผาเป็นเวลานานด้วย

เสน่ห์และความแตกต่างของเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องกระเบื้องถ้วยชาม - เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม

ส่วนทางด้านเครื่องกระเบื้องถ้วยชามถูกเรียกว่าเป็นเครื่องหิน ผลิตโดยการผสม
ดินเหนียวเข้ากับผงหินแล้วเผาด้วยความร้อนสูง เครื่องกระเบื้องผสมวัตถุดิบเข้า
กับวัตถุดิบที่เป็นแก้ว เมื่อนำไปเผาแล้วจึงมีคุณสมบัติแข็งกว่าเครื่องปั้นดินเผา
ดังนั้นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเครื่องกระเบื้องถ้วยชามคือสามารถทำให้บางและ
ประณีตได้ นอกจากนั้น ลวดลายภาพวาดอันเงางามที่ถูกวาดบนพื้นผิวสีขาวอันราบลื่นยังสวยงามอีกด้วย ลวดลายภาพวาดมีตั้งแต่ลายเรียบจนถึงสิ่งที่สัมผัสได้
ถึงความละเอียดลออและถูกจับตาว่าเป็นหัตถกรรมทางศิลปะ

กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา

1. นำวัตถุดิบของกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผามาใช้มือหรือ”โระคุโระ” 
(แท่นจานหมุนที่ใช้ปั้นภาชนะดินเผา) หรือพิมพ์ปั้นขึ้นรูป
2. นำของที่ขึ้นรูปแล้วมาทำให้แห้ง
3. นำผลงานมาวางเรียงในหม้อแล้วเผาด้วยอุณหภูมิ 800 - 900 องศา (เผาก่อนเคลือบ)
4. วาดลวดลายภาพวาด (ร่างภาพ)
5. ทาน้ำยาเคลือบ
6. ใช้ฟืนหรือก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเผาด้วยอุณหภูมิ 1,200 - 1,300 องศา (เผาจริง)
7. เผาจริงจนเนื้อดินราบลื่นแล้วใช้พู่กันหรือพิมพ์เขียนลวดลายภาพวาด (พิมพ์ลวดลาย)
8. เผาลวดลายพิมพ์ด้วยอุณหภูมิต่ำประมาณที่ 800 องศา
9. เสร็จสมบูรณ์

กระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละพื้นที่ของญี่ปุ่น

1. บิเซนยะกิ ความพิเศษของลวดลายอยู่ที่การปรับระดับเปลวไฟตอนเผา
เครื่องปั้นดินเผาที่ไม่ทาด้วยน้ำยาเคลือบจนพื้นผิวดูเหมือนเหล็ก
2. ฮะกิยะกิ ความพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่การติดสีส้ม
3. โอะริเบะยะกิ เครื่องปั้นดินเผาที่ทาด้วยยาเคลือบสีเขียวมีชื่อเสียง ส่วนมากมีลวดลายแบบเลขาคณิต
4. ชินระคุยะกิ ของตั้งโชว์รูปตัวทานูกิเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง ประดับไว้หน้าร้านเพื่อเป็นเครื่องรางที่ดี
5. อะริตะยะกิ (อิมะริยะกิ) ความพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่เนื้อเครื่องปั้นดินเผาที่บางและ
ราบลื่นกับลวดลายที่สดใส

การซื้อกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา

สามารถซื้อได้ที่สถานที่วางจำหน่ายถ้วยชามในห้างร้านหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่,
ร้านที่ขายกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณรอบเมืองโตเกียว
เมืองคะซะมะจังหวัดอิบะระกิที่ทำ ”คะซะมะยะกิ”, เมืองมะชิโกะจังหวัดโทะจิงิที่ทำ ”มะชิโกะยะกิ” ฯลฯ
เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นสถานที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้