ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

Update: 22 ธ.ค. 2559

ขอนำเสนอภาพพิมพ์แกะไม้และอุกิโยะเอะ

อุกิโยะเอะ

อุกิโยะเอะ

อุกิโยะเอะคืองานภาพพิมพ์ไม้ที่เป็นหน้าเป็นตาของญี่ปุ่น รุ่งเรืองขึ้นมาในยุคเอะโดะ มีอีกชื่อว่า นิชิกิเอะ
เนื่องจากเป็นภาพพิมพ์หลายสีที่ใช้พิมพ์ไม้มากมาย
อุกิโยะ มีความหมายว่าร่วมสมัยหรือธรรมเนียมในปัจจุบัน ด้วยสื่อสิ่งที่สาธารณชนคุ้นเคย
และสะท้อนชีวิตประจำวัน
อุกิโยะเอะจังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
ส่วนมากแล้วพิมพ์ไม้ทำจากไม้ต้นซากุระที่มีความหนาสีดำจากหมึก สีขาวจากเปลือกหอย เป็นลวดลาย
เช่น ชีวิตประจำวันของผู้คน ภาพหญิงงาม ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

โซสะกุฮังงะ (ภาพพิมพ์แบบสร้างสรรค์)

โซสะกุฮังงะ (ภาพพิมพ์แบบสร้างสรรค์)

ส่วนมากการผลิตภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นมีการแบ่งงานเป็นผู้พิมพ์ ผู้วาดแบบ ผู้แกะสลัก มาเป็นเวลานาน
หลายปี แต่แล้วก็เกิดงานภาพพิมพ์ที่มีช่างเพียงคนเดียวเป็นผู้วาดภาพ แกะแม่พิมพ์และพิมพ์ลง
กระดาษครบทุกขั้นตอน
กระบวนการเช่นนี้ได้ชื่อว่าโซสะกุฮังงะ โดยตามหลักแล้วไม่ได้มีการผลิตจำนวนมากเป็นเป้าหมาย
แต่คือการอาศัยจุดเด่นของการทำภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นวิธีนำเสนอแง่มุมทางศิลปะอีกวิธีหนึ่ง

การพิมพ์ด้วยบล็อกไม้

การพิมพ์ด้วยบล็อกไม้

ผลงานที่ใช้การพิมพ์ด้วยบล็อกไม้อย่างพิถีพิถันในแง่การแกะพิมพ์และทำการพิมพ์ด้วยตนเองนั้น
มีศูนย์กลางอยู่ที่แถบเกียวโต การพิมพ์ด้วยบล็อกไม้ใช้แท่นพิมพ์อักษรที่เป็นไม้
มีเสน่ห์ล้ำเพราะแกะด้วย
มือช่างจึงเป็นเส้นที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งแต่ละชิ้นยังมีจุดที่อ่อนหรือเป็นเงาแตกต่างกันไป
ในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ลายแบบดั้งเดิม หรือของพิมพ์ลายสมัยใหม่อย่างกระดาษญี่ปุ่นและผ้า
ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยม อีกทั้งของที่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุเช่น เครื่องประดับ เครื่องเขียน และ
ของกระจุกกระจิก ก็เป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติไม่แพ้ชาวญี่ปุ่น

ภาพพิมพ์ ส.ค.ส.

ภาพพิมพ์ ส.ค.ส.

มีผู้คนจำนวนมากเลือกภาพพิมพ์เป็น ส.ค.ส. ถึงผู้ที่สนิทสนมใกล้ชิดหรือผู้ที่คอยช่วยดูแลตน
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่แกะยางลบหรือมันหวานสัตสึมะ ให้เป็นข้อความสวัสดีปีใหม่หรือสัตว์ตามปีนักษัตร
ไม่ก็รูปฉลองวันขึ้นปีใหม่ในแบบของตัวเองพิมพ์เป็น ส.ค.ส. ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้