วิถีแห่งศิลปะ

วิถีแห่งศิลปะ

Update: 14 ธ.ค. 2559

"วิถีแห่งศิลปะ" คือการพูดถึงศิลปะหรือศิลปะการแสดงที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาของญี่ปุ่น
ที่มาจากเทคนิคกับจิตวิญญาณ

วิถีแห่งศิลปะคือ

วิถีแห่งศิลปะคือ

โดยพื้นฐานแล้วถูกแบ่งออกเป็น แขนงศิลปะการแสดงวรรณคดีโบราณ แขนงเทคนิคกับ
ศิลปะอุตสาหกรรมที่สืบทอดต่อกันมา และแขนงศิลปะการต่อสู้
วิถีแห่งศิลปะได้ให้ความสำคัญกับเทคนิคควบคู่ไปด้วยพร้อมกับการฝึกฝนปฎิบัติทางด้าน
จิตวิญญาณที่ว่าด้วยรูปแบบธรรมเนียมมารยาท ศีลธรรม ศีลธรรมจรรยาที่อยู่ในส่วนลึก
ของศิลปะ และศิลปะการแสดง
วิถีแห่งศิลปะ ถูกคิดว่าสามารถไขว่คว้าได้จากการขัดเกลาจิตใจของตนเองไปพร้อมกับเทคนิค

การฝึกฝนวิถีแห่งศิลปะ

การฝึกฝนวิถีแห่งศิลปะ

การฝึกฝนวิถีแห่งศิลปะนั้นไม่ใช่แค่ที่สำนักเท่านั้น ยังสามารถฝึกฝนได้ตามสถานที่ที่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปได้
โดยจะให้ความสำคัญอย่าง การให้ความเคารพรุ่นก่อนหน้าหรือรุ่นพี่ การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ การให้ความสำคัญกับมารยาท และการให้ความสำคัญต่อการเข้าหาผู้อื่นด้วย
ความอ่อนโยน และสิ่งสุดท้ายคือ การตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาวิถีแห่งศิลปะ และสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง

ละครคาบุกิ

(C)Shochiku Studio Co., Ltd.

คาบุกิที่มีประวัติยาวนานถึง 400 ปี เป็นการแสดงละครของมวลชน ซึ่งแสดงโดยผู้ชายที่รับบทแสดง
ทั้งหมด แม้กระทั่งแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงและสวมใส่ชุดสีฉูดฉาด
คาบุกิ จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอายุ ความเป็นบุคคลและเพศ ที่เปลี่ยนแปลงด้วยชุด
วิกผมและการแต่งหน้า
ผู้ที่รับบทแสดงคาบุกิโดยพื้นฐานแล้ว โดยหลัก ๆ จะเป็นเด็กที่เกิดในบ้านนี้ที่ได้รับการสืบทอดต่อ
ซึ่งจะได้รับการฝึกฝน และได้ขึ้นแสดงบนเวทีตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 ขวบ

ศิลปะอุตสาหกรรมที่สืบทอดต่อกันมา

ศิลปะอุตสาหกรรมที่สืบทอดต่อกันมา

ศิลปะอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น มีมากมายเช่น สิ่งก่อสร้าง เครื่องปั้นดินเผาและภาพวาด เป็นต้น
เทคนิคโดยพื้นฐานแล้วจะรับสืบทอดมาจากอาจารย์ โดยจะทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ปี ขัดเกลาเทคนิค
ไปเรื่อย ๆ ส่วนมากแล้วจะเป็นการบอกต่อด้วยปาก ไม่ใช่การเขียน
ถึงในปัจจุบันจะเป็นชิ้นงานที่ผลิตโดยเครื่องจักรเป็นหลัก แต่ช่างที่ทำชิ้นงานด้วยมือทีละชิ้นทีละชิ้น
ก็ยังคงมีค่าอยู่

ยูโดคือ

ยูโดคือ

ยูโด ในฐานะที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น เป็นทั้งหนึ่งประเภทกีฬาที่ใช้แข่งขันใน
กีฬาโอลิมปิก และกำลังเป็นที่แพร่หลายทั่วโลกด้วย
ยูโดสามารถที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์สูงขึ้นด้วยการช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และ
เคารพในตัวของอีกฝ่ายด้วย

"วิถีแห่งศิลปะ" ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ศิลปะการต่อสู้ก็ได้ถูกเปิดเป็นคลาสเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ สามารถที่จะเรียนได้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้
วิธีการสอน จะเปลี่ยนสไตล์ไปตามสภาพภูมิประเทศหรือพื้นแผ่นดิน และอย่างศิลปะการจัด
ดอกไม้แบบญี่ปุ่น ก็มีคลาสเรียนรู้ประสบการณ์แบบหนึ่งวัน ที่ได้รับการสืบทอดจากผู้คนต่อ ๆ
กันอยู่เรื่อย ๆ ด้วยรูปแบบที่ต่างออกไปจากเมื่อก่อน

*Unauthorized reproduction is prohibited.

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้