ร่องรอยหมู่บ้านญี่ปุ่น

ร่องรอยหมู่บ้านญี่ปุ่น

Update: 23 ก.พ. 2560

มีรอยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่ไม่ยังไม่ถูกรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากนัก
หลายแห่ง แต่สถานที่เหล่านี้ ทำให้ทราบถึงการใช้ชีวิตในสมัยก่อน
ได้เป็นอย่างดี ขอแนะนำความหมายของรอยหมู่บ้านญี่ปุ่น และ
แหล่งท่องเที่ยวกันเลย

รอยหมู่บ้านญี่ปุ่นคือ

หมู่บ้านญี่ปุ่น (ชูราคุ) หมายถึง สถานที่ที่มีโครงสร้างจากที่พำนักของ
คนที่มาอยู่รวมกัน รอยหมู่บ้านญี่ปุ่น หมายถึง สถานที่ที่มีร่องรอยของ
หมู่บ้านญี่ปุ่นที่กล่าวถึง เช่น ซันไนมารุยามะ ฟุนาโมริ คุราซาว่า เป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไป

สิ่งที่อยู่ในรอยหมู่บ้านญี่ปุ่นคือ

ร่องรอยที่เหลือจะต่างกันไปตามสถานที่และยุคสมัย ในยุคไม่นานนี้
จะมีร่องรอยที่อยู่อาศัยและข้าวของเครื่องใช้ในยุคนั้น ส่วนในยุคเก่า
จะมีร่องรอยซากสุสานและอนุสรณ์หลงเหลือไว้ ในรอยหมู่บ้านที่มี
ชื่อเสียง มีบางแห่งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ และนำของโบราณใน
ประวัติศาสตร์มาแสดงอยู่ภายใน

จินตนาการสภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้น

เราสามารถรู้สภาพความเป็นอยู่ในสมัยนั้นๆ จากร่องรอยการอยู่
อาศัยในรอยหมู่บ้านญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นยุคเก่าหรือยุคใหม่ เรา
สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นได้
จากร่องรอยต่าง ๆ นี้

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้