ร่องรอยปราสาท

ร่องรอยปราสาท

Update: 26 ต.ค. 2559

แต่ละท้องถิ่นในญี่ปุ่นยังคงมีปราสาทและร่องรอยปราสาทหลงเหลืออยู่เป็น
จำนวนมาก และมีความสำคัญในการรู้จักกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น

ร่องรอยปราสาทคืออะไร

ร่องรอยปราสาทหมายความว่าสถานที่ซึ่งเคยมีปราสาทของญี่ปุ่นอยู่ในสมัยก่อน
พื้นฐานแล้วเป็นคำที่ใช้ครอบคลุมถึงร่องรอยของปราสาททั้งหมด แต่ในปัจจุบัน
สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่มีคำว่า "ร่องรอยปราสาท" จะหมายความว่าพื้นที่ที่ไม่มี
ตัวปราสาทเป็นสัญลักษณ์ หรือมีความหมายว่าภายในกลายเป็นสวนและเป็น
พื้นที่ที่สามารถดูได้แค่ร่องรอยของปราสาทอันน้อยนิดเท่านั้น

วิธีเพลิดเพลินกับร่องรอยปราสาท

ก่อนอื่นเลยวิธีเพลิดเพลินกับร่องรอยปราสาทคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ปราสาท แม้จะเป็นร่องรอยปราสาทที่ไม่ได้มีจุดสังเกตอย่างสถานที่ท่องเที่ยว
ขึ้นชื่อที่ชัดเจน แต่การจินตนาการถึงสภาพในสมัยนั้นจากร่องรอยของประตูหรือ
กำแพงหินที่เหลือเพียงน้อยนิดก็เป็นวิธีเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง

หลายที่ได้กลายเป็นสวนสาธารณะ

ในปัจจุบันแม้ร่องรอยปราสาทจะไม่เหลือเป็นรูปร่างไว้ให้เห็นเลย แต่หลายที่ก็
ยังคงเหลืออยู่ในฐานะ "สวนสาธารณะซากปราสาท" เนื่องจากที่สวนสาธารณะ
ซากปราสาทมีปลูกพืชพันธุ์ไว้หลากหลาย รวมถึงร่องรอยปราสาทที่ไม่สามารถ
เห็นรูปร่างของปราสาทได้ ร่องรอยปราสาทเลยเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถรู้สึก
ได้ถึงสี่ฤดูของญี่ปุ่น

ร่องรอยปราสาทแตกต่างไปตามยุคสมัยและพื้นที่

บางที่มีโครงสร้างปราสาทและเทคนิคการวางกำแพงหินแตกต่างกันไปเล็กน้อย
ตามพื้นที่และยุคสมัยจึงมีความคุ้มค่าในการชม พูดถึงร่องรอยปราสาทได้ว่า
ประวัติศาสตร์นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละร่องรอยปราสาทนั้น ๆ

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้