ร่องรอยวัดและอดีตเขตวัด

ร่องรอยวัดและอดีตเขตวัด

Update: 1 ก.ค. 2559

สามารถรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้จากบริเวณที่เป็นวัดและเขตวัดในอดีต

ร่องรอยวัดและอดีตเขตวัดคือ ?

"วัด"หมายถึงวัดและศาลเจ้า "เขตวัด" หมายถึงพื้นที่ที่ดูแลโดยวัดหรือศาลเจ้า ร่องรอยของสิ่งก่อสร้างนั้นเรียกว่า ร่องรอยวัดและสถานที่ที่เคยเป็นวัดเรียกว่า อดีตเขตวัด

สาเหตุที่วัดเสื่อมสลาย 1. ภัยจากมนุษย์

สาเหตุอย่างหนึ่งที่วัดและศาลเจ้าเสื่อมสลายลงไปนั้นคือภัยจากน้ำมือมนุษย์นั่นเอง มีหลายกรณีที่ใช้เพลิงเผาจนราบ อย่างเช่นวัด Eifukuji ในเมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาว่า นั้นปัจจุบันได้กำลังกลายเป็นลานที่มีทุ่งหญ้าแพร่ขยายออกไป

สาเหตุที่วัดเสื่อมสลาย 2. นโยบายการเมือง

นโยบายทางการเมือง “ไฮบุทซึคิชะกุ”(การต่อต้านศาสนาพุทธในสมัยเมจิ) เป็นนโยบายที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเป็นยุคสมัยใหม่ทำให้วัดและศาลเจ้าจำนวนมากถูกทำลาย รัฐบาลต้องการให้ศาสนาของประเทศเป็นลัทธิชินโตจึงขับไล่ศาสนาพุทธที่ได้รับการเผยแพร่มาจากต่างประเทศ และกีดกันรวมถึงยึดทรัพย์สมบัติและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ

สาเหตุที่วัดเสื่อมสลาย 3. การเคลื่อนไหวต่อต้าน

ด้วยกิจกรรมการต่อต้านทำให้สิ่งก่อสร้างจำนวนมากถูกทำลายโดยผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้น ในสมัยสงคราม เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มคนจากศาสนาพุทธกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า “อิคโคอิคคิ” เป็นไปได้ว่าภัยนั้นอาจครอบคลุมมาถึงวัดด้วย

ร่องรอยวัดและเขตวัดบอกความหมาย

ในปัจจุบันทุ่งหญ้าหรือบริเวณตึกรามที่เรียงรายเป็นย่านออฟฟิศ ความจริงแล้วมีกรณีที่เป็นร่องรอยวัดหรืออดีตเขตวัดมาก่อนด้วย ถ้ารู้จักภูมิหลังนั้น คงจะสามารถรู้สึกได้ด้วยตนเองถึงการไหลผ่านของยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้