สุสานโบราณ

สุสานโบราณ

Update: 19 ธ.ค. 2559

สุสานโบราณคือสุสานที่ผู้มีอิทธิพลสร้างขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 3 ถึง ศตวรรษที่ 7
มีสุสานโบราณจำนวนมากหลงเหลืออยู่ในทั่วประเทศญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์

สุสานโบราณจำนวนมากถูกสร้างขึ้นในญี่ปุ่นตอนช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 3 ไปจนถึงศตรรษที่ 4
ในยุคนั้น ญี่ปุ่นยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศเดียว แต่เป็นยุคที่เหล่าผู้มีอำนาจที่เรียกว่า "ตระกูลใหญ่"
ของแต่ล่ะพื้นที่ได้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันอยู่
เหล่าตระกูลใหญ่ได้สร้างสุสานโบราณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงถึงพลังอำนาจของตัวเอง
จากนั้นไม่นาน ประเพณีในการทำศพก็ได้เปลี่ยนจากการฝังเป็นการเผา จึงทำให้สุสานโบราณค่อย ๆ
หายไปในช่วงศตวรรษที่ 5 ถึง 6
ช่วงศตวรรษที่ 3 ถึง 6 ซึ่งเป็นยุคที่มีการสร้างสุสานโบราณจำนวนมาก นี้เรียกว่า "ยุคสุสานโบราณ"

ของที่ฝังรวมกับศพ

ที่สุสานโบราณมีการฝังของที่ฝังร่วมกับศพเป็นจำนวนมาก
ของที่มักนำไปฝังร่วมกับศพนั้นได้แก่ ของจำพวกอาวุธใช้ในการรบเช่น กระจกทองเหลือง, ดาบ, ชุดเกราะ
กับของจำพวกเครื่องดินเผาเช่น เครื่องตกแต่งต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีการใส่ฮานิวะ (เครื่องดินเผาที่ใช้สำหรับพิธีฝังศพ) รูปคนหรือม้า
และเครื่องเคลือบทรง
กระบอกลงไปอีกด้วย
ยิ่งของที่ฝังร่วมกับศพพวกนี้มีจำนวนมากเท่าไร ก็จะถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากเท่านั้น

ขนาด

สุสานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคือ "สุสานโบราณไดเซ็นเรียว (สุสานของจักรพรรดินินโตคุ)"
ในเมืองซาไก เขตโอซาก้า ซึ่งรวมบริเวณที่เป็นคลองแล้วจะมีพื้นทั้งหมด 470,000 ตารางเมตร
สุสานโบราณที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 และ 3 ของญี่ปุ่น ก็อยู่ในเขตโอซาก้าเช่นเดียวกัน
ทำให้เข้าใจได้ว่า ในสมัยก่อน ภูมิภาคคันไซเป็นบริเวณที่มีตระกูลใหญ่ที่ทรงอำนาจอยู่เป็นจำนวนมาก

รูปทรง

รูปทรงที่มีชื่อเสียงของสุสานโบราณคือ "เซ็นโบโคเอ็นฟุน" ซึ่งเป็นรูปทรงที่คล้ายกับทรงรูกุญแจ
"สุสานโบราณไดเซ็นเรียว (สุสานของจักรพรรดินินโตคุ)" ที่เป็นสุสานโบราณที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ก็เป็นสุสานโบราณที่มีรูปทรงดังกล่าวเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีสุสานโบราณรูปทรงอื่น ๆ อยู่อีก เช่น "เอ็นฟุน", "โฮฟุน", "ฮักกะกุฟุน", หรือ
"ทรงแปดเหลี่ยม" เป็นต้น

แรงงานที่ใช้ในการสร้างสุสานโบราณ

กล่าวกันว่าสุสานโบราณไดเซ็นเรียว สุสานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนั้น
ใช้เวลากว่า 16 ปีในการก่อสร้าง
โดยใช้แรงงานคน 2,000 คน ให้ทำงานทุกวันวันล่ะ 8 ชั่วโมง
ในสมัยนั้นใช้เครื่องมือขุดที่ทำจากไม้หรือเหล็กในการก่อสร้าง กล่าวกันว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้น
คิดเป็นค่าเงินเยนในปัจจุบันแล้ว จะเป็นจำนวนเงินกว่าแปดหมื่นล้านเยน

จำนวน

จังหวัดเฮียวโงะเป็นจังหวัดที่มีสุสานโบราณมากที่สุดในญี่ปุ่นนั้น มีสุสานโบราณอยู่กว่า 16,557 แห่ง
รองลงมาคือจังหวัดจิบะ, จังหวัดทตโตริ, จังหวัดฟุคุโอกะ, และเมืองเกียวโต
รวมทั้งประเทศแล้วมี
สุสานโบราณกว่า 161,1560 แห่งหลงเหลืออยู่

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้