ปราสาท

ปราสาท

Update: 23 ก.พ. 2560

ขออธิบายเกี่ยวกับลักษณะและความเป็นมาของป้อมปราการเรียกว่า
"ปราสาท" ที่ผู้ปกครองดินแดนก่อสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาเขตจากศัตรู

ลักษณะของปราสาทญี่ปุ่น

ปราสาทญี่ปุ่นนั้นจะมีการเสริมการป้องกันรอบ ๆ ปราสาทหรือตัวเมือง
เพื่อคุ้มครองเขตแดนและกำลังพล

ความงามของปราสาทญี่ปุ่น

แต่เดิมแล้วปราสาทจะสร้างอยู่บนหุบเขาเพื่อการปกปักษ์ดูแลเขตแดน
ระยะเวลาต่อมาก็เริ่มสร้างบนที่ราบ รวมถึงมุ่งเน้นการใช้งานในฐานะ
สัญลักษณ์แสดงอำนาจและสถานที่บริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้ปกครองดินแดนอาศัยอยู่ในปราสาทหรือไม่

ในช่วงศึกสงครามดุเดือดเจ้าของปราสาทจะใช้งานเป็นหอสังเกตการณ์
หรือหอบังคับบัญชาการเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ของการสู้รบ
ทว่าในยามสงบสุขก็ใช้งานได้ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
ผู้ปกครองดินแดนจะอาศัยอยู่ในตัววังที่แยกอยู่ต่างหากภายในเขตปราสาท

เขตปราสาทที่ล้อมรอบปราสาทในสมัยก่อน

ว่ากันว่าประเทศญี่ปุ่นมีเขตปราสาทอยู่มากกว่า 2 หมื่นแห่ง
ทว่าด้วยผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นสงครามหรืออัคคีภัย และนโยบายรื้อถอนของรัฐบาล
จึงมีเขตปราสาทที่คงสภาพเดิมอยู่เพียง 12 แห่ง ซึ่งรวมที่เป็นทั้งมรดกโลกและสมบัติประจําชาติ

ปราสาทฮิเมะจิ

ปราสาทฮิเมะจิตั้งอยู่ที่เฮียวโงะ เป็นหนึ่งในปราสาทที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น
บ้างก็เรียก "ปราสาทนกกระยาง" ด้วยรูปทรงที่คล้ายนกกระยางสยายปีก
เป็นเขตปราสาทที่รอดพ้นภัยสงครามมาตลอดระยะเวลาเกิน 400 ปี ซึ่งไม่มีให้เห็นบ่อย ๆ

ปราสาทมัตสีโมะโตะ

ปราสาทมัตสึโมะโตะที่ตั้งอยู่ังหวัดนะงะโนะ
มีความพิเศษคือที่หอกลางมีผนังสีดำแทนที่จะเป็นสีขาว
ตามหอกลางสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของปราสาทญี่ปุ่นทั่ว ๆ ไป

ปราสาทอินุยะมะ

ปราสาทอินุยะมะในไอจิเป็นปราสาททนทานที่มีหน้าผาคุ้มหลัง
ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1537 และมีประวัติยาวนานมากกว่า 500 ปี

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้