รูปแบบการก่อสร้างศาลเจ้าทางศาสนาพุทธ

รูปแบบการก่อสร้างศาลเจ้าทางศาสนาพุทธ

Update: 18 ม.ค. 2560

ขอแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างศาลเจ้าหรือวัดของญี่ปุ่น

โครงสร้างแบบชินเม (Shinmei-zukuri)

โครงสร้างแบบชินเม (Shinmei-zukuri)
จะถูกสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง
แทบจะไม่มีการใช้งานชิ้นส่วนที่มีความโค้ง
หลังคาจะเป็นทรงสามเหลี่ยม และส่วนใหญ่
จะเป็นการมุงหลังคาด้วยลำต้นของพืชที่นำไปทำให้แห้ง
และนำมาปูเป็นแผ่นให้เต็ม
ตัวอาคารนั้นจะถูกสร้างในบริเวณที่สูงจากพื้นดินด้วยเสา
โดยจะเป็นแบบยกพื้นสูง

ศาลเจ้าที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างแบบชินเม

ศาลเจ้าที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างนี้ก็ คือ
ศาลเจ้าอิเซะที่จังหวัดมิเอะ
โดยเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่ถือเป็นตัวแทนของศาลเจ้าแบบญี่ปุ่น
ตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้คนมากมายจะมาไหว้เทพเจ้ากัน
สำหรับที่อื่นก็ยังมีศาลเจ้าอัตสึตะที่จังหวัดไอจิ

โครงสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ (Taisha-zukuri)

โครงสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ (Taisha-zukuri)
เป็นรูปแบบการก่อสร้างศาลเจ้าแบบญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ในอดีต
มีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับโครงสร้างแบบชินเม
โครงสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างแบบชินเมที่มีโครงสร้างแบบเส้นตรงนั้น
จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่มีการใช้เส้นโค้งอยู่บ้าง เช่น หลังคา
พื้นจะเป็นแบบยกสูงเหมือนกับโครงสร้างแบบชินเม
โดยจะถูกรองรับด้วยเสาหลายต้น
ศาลเจ้าที่มีโครงสร้างแบบชินเมนั้น เมื่อมองเข้าไปจากทางด้านหน้า
จะเห็นด้านซ้ายและขวามีขนาดที่กว้างใหญ่
แต่ในส่วนของโครงสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่จะเป็นลักษณะลึกเข้าไปด้านใน

ศาลเจ้าที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ (Taisha-zukuri)

คือศาลเจ้าอิซุโมะอยู่ที่จังหวัดชิมะเนะ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง
เนื่องจากจะเป็นที่รวมตัวของเทพเจ้าทั้งญี่ปุ่นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

โครงสร้างรูปแบบญี่ปุ่น

โครงสร้างแบบญี่ปุ่น (Wayo-kenchiku) นั้นได้รับอิทธิผลมาจากเมืองจีน
โดยมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเซ็นชู และแบบไดบุซึ
และเป็นรูปแบบโครงสร้างการก่อสร้างที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตของญี่ปุ่น
ความพิเศษอยู่ตรงที่ถูกออกแบบให้มีเพดานเตี้ย
และมีลักษณะใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางในยุคสมัยเฮอัน
โดยส่วนมากจะเป็นห้องที่มีความสบายใจ อบอุ่น
และด้านนอกจะปูทางเดินเป็นแผ่นที่เรียกว่า "ระเบียง (Engawa)" ด้วย
วัดที่มีชื่อเสียงในลักษณะโครงสร้างแบบญี่ปุ่น จะเป็นวัดเบียวโดที่จังหวัดเกียวโต
เป็นตัวอาคารที่งดงามเท่ากันทั้งสองฝั่งซ้ายขวา
เหมือนกับปีกที่แผ่กว้างออกไปของ "นกฟินิกซ์" ที่เป็นนกในตำนาน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้