ขนบธรรมเนียมและมารยาทของประเทศญี่ปุ่น

ขนบธรรมเนียมและมารยาทของประเทศญี่ปุ่น

Update:

ขอแนะนำขนบธรรมเนียมและมารยาทที่ควรทราบไว้ล่วงหน้า
เมื่อเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น

ไม่ควรชี้นิ้วใส่คนอื่นและไม่จ้องตาคนอื่นนาน ๆ

การใช้นิ้วชี้ใส่คนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท
และที่ญี่ปุ่นไม่มีวัฒนธรรมการจ้องตาคู่สนทนาเป็นเวลานาน ๆ ด้วย

ไม่แต่งตัวโดดเด่น

คนญี่ปุ่นมักให้ความสำคัญกับความกลมกลืนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
สังคมมากกว่าเน้นความอิสระหรือลักษณะเฉพาะบุคคล โดยจะยึดหลักในการมี
"จิตใจแห่งความกลมกลืน" ที่ส่งผลหลักต่อความมีเสถียรภาพมั่น
ด้วยเหตุนี้ คนจำนวนมากจึงไม่นิยมแต่งตัวโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น

การสูบบุหรี่บนท้องถนนถือเป็นมารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติ

การสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่บนท้องถนนถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี
ในปัจจุบัน พื้นที่ที่มีคนมารวมตัวกันมากในประเทศญี่ปุ่น
มักจะเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด และส่วนใหญ่จะมีการแยกพื้นที่
ให้สูบบุหรี่ไว้ด้วย

ควรแยกขยะก่อนทิ้ง

ห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่ หากไม่มีถังขยะบริเวณใกล้เคียง จะต้องเก็บขยะใส่
กระเป๋าตัวเองกลับมาด้วย และเมื่อจะทิ้งขยะจำเป็นต้องแยกขยะประเภทของ
ขยะเช่น "ขยะเผาได้" "ขยะเผาไม่ได้" "ขวด" และ "กระป๋อง" เป็นต้น
จากนั้นให้ทิ้งใส่ถังขยะตามลักษณะเฉพาะของประเภทถังที่ระบุไว้

ห้ามส่งเสียงดังในพื้นที่สาธารณะ

การส่งเสียงดังบนรถไฟ รถประจำทาง หรือลิฟท์เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ
รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท์เสียงดังด้วย

เกี่ยวกับพิธีสำคัญในช่วงชีวิต

เมื่อมี "การคลอดบุตร" "การเข้ารียน" "การแต่งงาน" "การเลื่อนตำแหน่ง"
"การเสียชีวิต" หรืออื่น ๆ
ส่วนมากจะมีการนำเงินใส่ "โนชิบุคุโระ (ซองลักษณะพิเศษ)" แล้วจึงส่งมอบ
ให้เพื่อให้เป็นของขวัญ หรือโทรเลขเพื่อแสดงความรู้สึก
สำหรับ "โนชิบุคุโระ (ซองลักษณะพิเศษ)" เวลาจะใช้ จะต้องแยกระหว่างซองสำหรับการแสดงความยินดี และซองสำหรับการแสดงความเสียใจ
ตามหลักทั่วไปแล้ว ในกรณีที่จะแสดงความยินดี มักเขียนข้อความ ขอแสดงความยินดีไว้บนซองด้วย เช่น "ขอแสดงความยินดีด้วยที่คลอดบุตร"
"ขอแสดงความยินดีในการเข้ารียน" "ขอแสดงความยินดีในวันแต่งงาน"
เมื่อจะนำไปยื่นให้อีกฝ่าย ควรใช้ผ้าที่เรียกว่า "ฟุคุซะ" ห่อเอาไว้ก่อน
และเมื่อจะส่งมอบ ให้หยิบออกมาจาก "ฟุคุซะ" แล้วจึงส่งให้อีกฝ่าย
อนึ่ง วัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีสำคัญในช่วงชีวิต อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยตามแต่ละพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น

สุดท้ายนี้

การเรียนรู้วัฒนธรรมหรือมารยาทที่แตกต่างกับประเทศของตัวเองเป็นหนึ่งในเสน่ห์ล้ำค่าของการท่องเที่ยว
มาเรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมให้ถูกต้องเพื่อสามารถท่องเที่ยวได้อย่าง
เพลิดเพลินใจกันเถอะ

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้