มารยาทในการท่องเที่ยว

มารยาทในการท่องเที่ยว

Update: 22 พ.ย. 2559

แนะนำมารยาทที่ควรทราบไว้ก่อนล่วงหน้า
เช่น วิธีการสักการะในศาลเจ้าหรือการเข้าใช้บริการออนเซ็น ฯลฯ

โปรดระวัง เนื่องจากมีสถานที่บางแห่งที่ห้ามถ่ายรูป

ควรระวังเอาไว้ เนื่องจากมีกฎห้ามถ่ายรูปในศาลเจ้า-วัด พิพิธภัณฑ์สถาน
หรือหอศิลป์หลาย ๆ แห่ง และแม้แต่ร้านอาหาร หรือร้านค้าบางแห่ง
ก็อาจมีกฎห้ามถ่ายรูปเช่นกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบก่อนให้แน่ชัด

วิธีการสักการะที่ศาลเจ้า

ขอแนะนำวิธีการสักการะในศาลเจ้า อันดับแรกก่อนที่จะเข้าไปสักการะ
จะต้องล้างมือจากบ่อน้ำที่เตรียมไว้สำหรับล้างมือ จากนั้นให้บ้วนปาก
เพื่อเป็นการชำระล้าง หากมีกระบวย ให้ใช้กระบวยนั้นตักน้ำขึ้นมา
หลังจากนั้นให้ไปที่ด้านหน้าพื้นที่สำหรับไหว้บูชา ตรงนั้นจะมี
กล่องรับเงินทำบุญ ให้ใส่เงินลงไปในนั้นและสั่นกระดิ่ง
สำหรับเหรียญจะใช้เหรียญ 5 เยน หรือ 10 เยนก็ได้
เมื่อสั่นกระดิ่งแล้วให้โค้งคำนับ 2 ครั้ง ตบมือ 2 ครั้ง หลังจากนั้น
ให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขอพรเสร็จเรียบร้อย
ให้โค้งคำนับอีก 1 ครั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
การสักการะเช่นนี้ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า
นิเร นิฮะคุชุ อิชิเร (Ni-rei Ichi-hakushu Ichi-rei)
หรือแปลว่า "คำนับ 2 ครั้ง ตบมือ 2 ครั้ง คำนับ 1 ครั้ง"

ข้อควรระวังขณะรับชมศิลปะการแสดงโบราณ

เมื่อเข้าชมศิลปะการแสดงดั้งเดิมอย่างเช่นละครคะบุกิ หรือละครอื่น ๆ
ไม่ควรพูดคุยกัน และต้องปิดโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ สถานที่หลาย ๆ แห่ง
ก็ยังมีข้อห้ามในการอัดเสียงและถ่ายวีดีโออีกด้วย

เมื่ออยู่ในร้านอาหารหรือสถานที่อื่น ๆในช่วงเวลาที่มีผู้คนแออัด

เมื่ออยู่ในร้านอาหารหรือสถานที่อื่น ๆในช่วงเวลาที่มีผู้คนแออัด

ในขณะที่ร้านอาหารมีผู้คนอยู่หนาแน่น ควรต่อแถวรอตามลำดับ
สถานที่บางแห่งจะมีการให้เขียนชื่อตามลำดับการมาก่อนหลัง และจะให้รอ
ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ควรสำรวจดูให้ดีว่า บริเวณใกล้ ๆ กับทางเข้า
มีกระดาษสำหรับเขียนชื่ออยู่หรือไม่

ข้อควรระวังในการเข้าใช้บริการออนเซ็น

ข้อควรระวังในการเข้าใช้บริการออนเซ็น

เมื่อจะลงบ่อแช่ออนเซ็นทุกครั้ง ควรชำระล้างคราบเหงื่อไคลและสิ่งสกปรก
ตามร่างกายออกเสียก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบ่อแช่ออนเซ็นสกปรก
นอกจากนี้เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิน้ำร้อนในบ่อแช่ออนเซ็น
จึงควรใช้น้ำร้อนราดตามตัวก่อนแล้วจึงค่อยลงบ่อแช่ ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะ
เรียกขั้นตอนดังกล่าวนี้ว่า "คะเคะยุ (Kakeyu)"
อีกทั้งที่บริเวณบ่อแช่ออนเซ็น ควรงดการส่งเสียงดังและว่ายน้ำเล่น
ไม่ควรนำผ้าเช็ดตัวของตัวเองลงไปในบ่อแช่น้ำ
หลังจากใช้ถังไม้และเก้าอี้เสร็จแล้ว ควรเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย
ควรระวัง อย่าสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง

สุดท้ายนี้

สุดท้ายนี้

เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนแก่ผู้คนรอบข้าง
ควรรู้มารยาทที่ถูกต้องเพื่อจะได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้